English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

20. junij 2019

Ukrepi za zagotavljanje kakovosti vode na območju Rakovega Škocjana

Glede na pridobljene podatke analiz vode in ugotovljeno prisotnost onesnaževal (stiren, benzen, PAH) v odpadnih gasilnih vodah pri gašenju požara v podjetju Fragmat sta NIJZ in ARSO v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje Krasa ZRC SAZU ugotovila, da obstaja možnost, da pride do onesnaženja pitne vode na treh virih:
- zajetje Rak Rak (za Hotel Rakov Škocjan),
- črpališče RŠ 3/94 (CŠOD Rakov Škocjan) in
- zajetje Malni.

V torek, 18. 6. 2019, je bil za vira Rak Rak in vrtino RŠ3/94 podan ukrep omejene uporabe vode. Za dolgoročno zagotavljanje ustrezne pitne vode je bilo danes temu ukrepu dodano priporočilo namestitve učinkovitih filtrov (z vključeno stopnjo čiščenje z aktivnim ogljem). S tem izrazito preventivnim ukrepom bo zagotovljena varnost za zdravje uporabnikov vode, saj preprečuje onesnaženje vodnega vira in vstop te vode v sistem. Gre torej za trajnejšo rešitev preprečevanja onesnaženja vode na omenjenih virih.

Za zajetje Malni izvajamo spremljanje onesnaževal v vodi, da bomo ob morebitni zaznavi takoj sprožili ustrezne ukrepe za zagotovitev oskrbe z ustrezno kvaliteto pitne vode. Rezultati dosedanjih vzorčenj (površinski tok Raka v Rakovem Škocjanu - Veliki in Mali naravni most, izviri v Kotličih, vrtina RŠ-3/94, izvir Malenščice, Cerkniščica - Dolenja vas, izviri Ljubljanice) kažejo, da so vsebnosti parametrov, ki jih lahko povežemo s požarom, pod mejo določljivosti.

Takoj po prejetju strokovne ocene Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU o hitrostih pretakanja podzemnih vodnih tokov na prizadetem območju, z razponi hitrosti ter oceno, kdaj bi onesnaženje lahko doseglo Rakov Škocjan ter vodarno Malni, bomo predlagali nadaljnje ukrepe. Ob zaznanih odstopanjih ali morebitni negotovosti bo takoj sprožen ustrezen mehanizem priprave vode za zagotavljanje največje varnosti omenjenega vodnega vira.

NIJZ svetuje še nadaljnje upoštevanje preventivnih ukrepov:

- Upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda. Za lastnike kapnic velja, da pred padavinami preusmerijo vodo iz onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in tako preprečijo njeno onesnaženje.
- Če je do onesnaženja že prišlo, vode ne uporabljajete za pitje ali pripravo hrane.
- Opozarjamo tudi na priporočilo za področje vrtine RŠ 3/94 in zajetja Rak Rak, da uporabniki Centra za šolske in obšolske dejavnosti Rakov Škocjan in hotela Rakov Škocjan ter uporabniki, ki imajo na tem območju lastno oskrbo z vodo, vode ne pijejo in ne uporabljajo za pripravo hrane (kuhanje, pranje živil). Priporočilo je preventivne narave in velja do preklica.
- Priporočamo čiščenje vseh površin, ki jih je dosegel dim in so vidno onesnažene s sajami, če še niso bile očiščene. Čiščenje izvedemo z vodo in detergentom. Če je le mogoče, onesnaženo vodo zberite in ustrezno deponirajte (po posvetu s komunalno službo).
- Priporočamo, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnaženi s sajami, zavržete, če jih še niste. Ostalih vrtnin in sadja pa ne uživajte do objave rezultatov analiz.
- Priporočamo, da se gibanje otrok na prostem omeji na čiste oz. očiščene in utrjene površine.
- Odsvetujemo gibanje na travi in igranje v peskovnikih, ki niso bili zaščiteni, in sicer do rezultatov analiz, ko bomo podali nadaljnja priporočila.

20. junij 2019

Voda v Rakovem Škocjanu 19. junija ni bila onesnažena

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje smo prejeli analize vode, odvzete 19. junija na lokacijah Rak - Veliki naravni most, Malenščica, črpališče v Malnih in Vrtina RŠ-3/94 (CŠOD Rak).

Podatki kažejo, da snovi, ki so s požarno vodo iztekale v tla, in bi lahko onesnažile vodo, niso bile prisotne. Vse te snovi so bile pod mejo določljivosti uporabljene analitske metode.

Vrednosti delcev v zraku so v Begunjah pri Cerknici nizke, zato smo se odločili, da 21. junija meritve z mobilno postajo ukinemo.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO