English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki
Zrak

Onesnaženost zraka

Petek, 22. septembra 2023, med 8:00 in 9:00

Povprečne urne ravni onesnaževal

Merilno mestoPM10PM2,5SO2COOzonNO2Benzen
 µg/m³µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³µg/m³
LJ Bežigrad1910 0.3224-
LJ Celovška1910   31 
LJ Vič1811     
Kranj189     
MB Titova198   28-
MB Vrbanski158  746 
CE bolnica54183 7- 
CE Ljubljanska9328     
Ptuj136     
MS Rakičan167  6910 
MS Cankarjeva136     
Rečica v I.Bistrici158     
NG Grčna167  2242 
Otlica    80  
Koper2412  802 
Trbovlje179     
Zagorje2681 516 
Hrastnik2913     
Novo mesto198  4219 
Iskrba157<1 64<1-
Krvavec    90  
Mejna vrednost**350*180200*

Četrtek, 21. septembra 2023

Dnevne ravni onesnaževal

Merilno mestoPM10PM2,5SO2COOzonNO2
 µg/m³µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
 dnevna vrednostdnevna vrednostdnevna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednost
LJ Bežigrad148  0.2777231
LJ Celovška147     33
LJ Vič147      
Kranj158      
MB Titova167     38
MB Vrbanski147   858213
CE bolnica18922 837738
CE Ljubljanska158      
Ptuj146      
MS Rakičan177   908618
MS Cankarjeva167      
Rečica v I.Bistrici137      
NG Grčna136   815241
Otlica     9389 
Koper157   968530
Trbovlje126      
Zagorje16712 746523
Hrastnik218      
Novo mesto147   937517
Iskrba126<12 98844
Krvavec     10692 
Mejna
vrednost
50*12535010180120200

Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.

SO2 - žveplov dioksid     CO - ogljikov monoksid     O3 - ozon     NO2 - dušikov dioksid    
PM10, PM2,5 - delci     C6H6 - benzen

PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!

* Mejna vrednost ni določena.

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO