English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

11. april 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o.

Bežigrajski športni park

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo Bežigrajskega športnega parka, ki ga namerava graditi podjetje Bežigrajski športni park športni marketing d. o. o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 12. 4. 2018 do 11. 5. 2018 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Izpostave Bežigrad, Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana v sobi št. 106 (I. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem območju, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 12. 4. 2018 do 16. 5. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

19. marec 2018

Javno naznanilo - okoljevarstveno dovoljenje - JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

Intenzivna vzreja jarkic

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, v kateri se izvaja intenzivna vzreja jarkic s proizvodno zmogljivostjo 100.000 mest za jarkice (Farma Varpolje) nosilcu nameravanega posega JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Mozirje, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje in Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 20. 3. 2018 do 18. 4. 2018, v prostorih Upravne enote Mozirje, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Skladno z določili 73. člena ZVO-1 vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni v prejšnjem odstavku imajo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO-1 v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 20. 3. 2018 do vključno 23. 4. 2018) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru, da se zahteva udeležba v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

13. marec 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ministrstvo za okolje in prostor

Prestavitev regionalne ceste Podrošt – Češnjica ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov

Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi s prestavitvijo regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt – Češnjica ter I. fazo ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov nosilcu nameravanega posega Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka in Občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 3. 2018 do 12. 4. 2018 na sedežu Upravne enote Škofja Loka, na Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo soba 210, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 3. 2018 do 17. 4. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

6. marec 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Lonstroff d. o. o.

Proizvodni objekt Lonstroff v Logatcu

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo proizvodnega objekta Lonstroff v Logatcu, nosilcu nameravanega posega Lonstroff d. o. o., Avčinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec in Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 7. 3. 2018 do 5. 4. 2018 na sedežu Upravne enote Logatec, Oddelku za okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, 2. nadstropje, soba 225, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 7. 3. 2018 do 10. 4. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

22. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ministrstvo za okolje in prostor

Gradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo zadrževalnika visokih voda Veliki potok nosilcu nameravanega posega Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje in Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 23. 1. 2018 do 21. 2. 2018 na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje (1. nadstropje, soba št. 109), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 23. 1. 2018 do 26. 2. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

18. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Albaugh TKI d. o. o.

Povečanje proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z povečanjem zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev nosilcu nameravanega posega, podjetju Albaugh TKI d. o. o., Grajski trg 21, 2327 Rače.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2000 Maribor in Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 19. 1. 2018 do 19. 2. 2018 na sedežu Upravne enote Maribor, na Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo, Prešernova 6, 2000 Maribor, v sobi št. 401 (IV. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 1. 2018 do 22. 2. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

18. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Milan Pušljar s. p.

Izgradnja gospodarske infrastrukture na območju Gospodarske cone Škrjanče

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izgradnjo gospodarske infrastrukture na območju Gospodarske cone Škrjanče, nosilcu nameravanega posega Milanu Pušljarju s. p., Škrjanče 4, 1295 Ivančna Gorica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje in Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 19. 1. 2018 do 19. 2. 2018 na sedežu Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, Oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 1. 2018 do 22. 2. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

16. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ATL Upravljanje nepremičnin d. o. o.

Logistični objekt

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi logističnim objektom na območju L8, v Občini Cerklje na Gorenjskem, nosilcu nameravanega posega podjetju ATL Upravljanje nepremičnin d. o. o., Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 1. 2018 do 15. 2. 2018 na sedežu Upravne enote Kranj, Oddelka za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba 171, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 1. 2018 do 20. 2. 2018 ) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

16. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ŠUMIJEV KVART d. o. o.

Poslovno stanovanjski objekt Šumi

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi s poslovno-stanovanjskim objektom Šumi v Ljubljani, nosilcu nameravanega posega ŠUMIJEV KVART, d. o. o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Center, Okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 1. 2018 do 15. 2. 2018 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, soba 306), in sicer: ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00, ob sredah od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ter ob petkih od 9.00 do 12.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 1. 2018 do 20. 2. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

20. december 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Stanovanjski sklad RS in Javni stanovanjski sklad MOL

Gradnja stanovanjske soseske Brdo II

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo stanovanjske soseske Brdo II, nosilcev nameravanega posega Stanovanjska sklada Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Koper, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Brolo 4, 6000 Koper, in Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 21. 12. 2017 do 19. 1. 2018 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, soba 307) in sicer: ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00, ob sredah od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ter ob petkih od 9.00 do 12.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 21. 12. 2017 do 24. 1. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

13. december 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Titus d. o. o.

Gradnja objekta Nova Lama 1. etapa

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo novega objekta Nova Lama 1.etapa, nosilcu nameravanega posega Titus d. o. o. Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Koper, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Brolo 4, 6000 Koper, in Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 12. 2017 do 12. 1. 2018 na sedežu Upravne enote Koper, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Brolo 4, 6000 Koper (v avli), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 12. 2017 do 17. 1. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO