English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

7. avgust 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno dovoljenje – Magna Steyr d.o.o.

Obdelava materialov z elektrolitskimi ali kemičnimi postopki in površinska obdelava izdelkov z uporabo organskih topil

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov in površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil nosilcu nameravanega posega podjetju MAGNA STEYR d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Maribor, na lokaciji Ulica Heroja Staneta 1, 2501 Maribor, in na lokaciji Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, na oglasni deski Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, na državnem portalu e-uprava ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 7. 8. 2018 do 5. 9. 2018 na lokaciji Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo (soba 402) ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 7. 8. 2017 do 10. 9. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

23. julij 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Makropol d.o.o.

Predelava nenevarne plastične embalaže po postopkih R12 in R13

Nosilec nameravanega posega namerava preseliti predelavo odpadkov po postopkih R12 in R13 iz enega prostora industrijske hale v drugega ter povečati količino odpadkov za predelavo iz sedanjih 12.669 ton/leto na 300.000 ton/leto. Nameravani poseg je v isti industrijski hali, vendar v prostoru (industrijska hala se deli na dva prostora) na zahodni strani. Ker se v vzhodnem prostoru niti predelava niti skladiščenje niti pretovarjanje odpadkov ne bo več vršilo in nosilec nameravanega posega tega prostora ne bo več uporabljal, bo le-ta preselil napravo v zahodni prostor taiste industrijske hale. Industrijska hala ima dimenzije 100 x 31 m, prostor, ki je tehnološka enota v njej, pa ima tlorisno povrđino 1640 m˛. V prostoru se skladiđčijo odpadki v vrečah, balah, povezih ipd. in ne v razsutem stanju za predelavo po postopkih R12 in R13. Dvorišče je dimenzij cca. 22 x 53 m, skupna površina znaša 1166 m˛. V celoti je asfaltne izvedbe z vgrajenim lovilnikom olj. Na dvorišču se odpadki ne bodo skladiščili, pretovarjali in predelovali, namenjeno bo le dovozu odpadkov v halo in iz nje.

Mlin za mletje odpadkov se nahaja v prostoru industrijske hale, namenjen je za mletje odpadkov. Mlin je znamke Cumberland, model 4050 A. Kapaciteta mletja je 680 kg/hr.

Pripete datoteke

12. junij 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Kolektor d.o.o.

Predelava odpadkov na separaciji Doline pri Tolminu

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi s predelavo odpadkov v sklopu Platoja za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov Doline pri Tolminu, nosilcu nameravanega posega KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin in Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 13. 6. 2018 do 12. 7. 2018 na sedežu Upravne enote Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin, oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo (sejna soba 1N 23), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 13. 6. 2018 do 17. 7. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

15. maj 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Panvita, Posestvo Motvarjevci d.o.o.

Rastlinjak za jagode

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z izgradnjo rastlinjaka za jagode Panvita, Posestvo Motvarjevci d.o.o., Motvarjevci 48, 9207 Prosenjakovci.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota in Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 15. 5. 2018 do 13. 6. 2018 na sedežu na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Oddelka za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota soba 29, 1. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 5. 2018 do 18. 6. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO