English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

9. junij 2020

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov na lokaciji Podgora

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede pridobitve okoljevarstvenega soglasja za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov na lokaciji Podgora, nosilca nameravanega posega, podjetju KAMTEH GmbH, Podgora 16, 3327 Šmartno ob Paki.

Nosilec nameravanega posega namerava vzpostaviti Center za prevzem in predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov Podgora, v katerem bo izvajal predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov, z maksimalno zmogljivostjo drobljenja 300 t/h z letno količino gradbenih odpadkov do 115.000 t/leto.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Velenje, Rudarska cesta 6A. 3320 Velenje in Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 10. 6. 2020 do 9. 7. 2020 na sedežu Upravne enote Velenje, Rudarska cesta 6A, 3320 Velenje, Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo, v 2. nadstropju, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 10. 6. 2020 do 14. 7. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.


Pripete datoteke

21. januar 2020

Kabinska žičnica Bohinjska Bistrica

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede pridobitve okoljevarstvenega soglasja za kabinsko žičnico Bohinjska Bistrica, nosilca nameravanega posega 2864 Bohinj d.o.o., Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica.

Nosilec posega namerava na obstoječem smučišču Kobla zgraditi novo kabinsko žičnico Bohinjska Bistrica – Ravne – Sedlo pod Malim vrhom z maksimalno zmogljivostjo 2000 potnikov na uro in s tem posodobiti žičniško infrastrukturo Koble in povečati turistično ponudbo Bohinjske Bistrice.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Radovljica, Gorenjska c. 18, 4240 Radovljica in Občine Bohinj, Triglavska c. 35, 4264 Bohinjska Bistrica ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 21. 1. 2020 do 19. 2. 2020 v prostorih Upravne enote Radovljica, Gorenjska c. 18, 4240 Radovljica, Oddelek za prostor in kmetijstvo (II. Nadstropje, soba 207), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 21. 1. 2020 do 24. 2. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO