English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

7. november 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ISKRA ISD - GALVANIKA površinska zaščita d. o. o.

Galvanska linija za obdelavo kovin

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za galvansko linijo za obdelavo kovin. Nosilec nameravanega posega je podjetje ISKRA ISD - GALVANIKA površinska zaščita d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kranj, Oddelka za okolje in kmetijstvo, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 8. 11. 2018 do 7. 12. 2018 na sedežu Upravne enote Kranj, Oddelka za okolje in kmetijstvo, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (2. nadstropje, soba 170), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 8. 11. 2018 do 12. 12. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

8. oktober 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ocean Orchids d. o. o.

Logistični center in razširitev proizvodnje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z logističnim centrom in razširitvijo obstoječe proizvodnje. Nosilec nameravanega posega je podjetje Ocean Orchids d.o.o., Dobrovnik 115E, 9223 Dobrovnik.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava in Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 9. 10. 2018 do 7. 11. 2018 na sedežu Upravne enote Lendava, Oddelka za okolje in prostor ter gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 9. 10. 2018 do 12. 11. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

V obravnavanem primeru načrtuje podjetje Ocean Orchids izgradnjo objektov logističnega centra, razširitev obstoječega rastlinjaka, izgradnjo nove transformatorske postaje, izgradnjo dveh novih lagun za zbiranje deževnice za zalivanje in komunalno ter zunanjo ureditev ob novo načrtovanih objektih. Gre za razširitev obstoječega rastlinjaka, ki sama po sebi presega prag za obvezno presojo vplivov na okolje, saj bo bruto tlorisna površina novo načrtovanih stavb znašala 49.486,90 m², površina gradbišča v vseh treh fazah gradnje za stavbe in dve novi lagune za zbiranje deževnice pa bo znašala skupaj 9,2 ha. Gradnja je predvidena v Občini Dobrovnik, v kmetijsko-poslovni coni južno od naselja Dobrovnik. Z načrtovano razširitvijo se predvideva 100% povečanje obstoječe pridelave orhidej, z izgradnjo logističnega centra pa se bo proizvodnja razširila še na nekatere vrste okrasnih zelenih rastlin v lončkih.

Pripete datoteke

3. oktober 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – GUJS d. o. o.

Gradnja poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v Komendi

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v Komendi. Nosilec nameravanega posega je podjetje GUJS d.o.o., Rožančeva cesta 17, 1210 Ljubljana - Šentvid.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kamnik, Oddelka za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, in Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 4. 10. 2018 do 2. 11. 2018 na sedežu Upravne enote Kamnik, Oddelek za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, (2. nadstropje, soba 57), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 4. 10. 2018 do 7. 11. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

2. oktober 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Direkcija RS za vode

Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z ureditvijo vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova – Polhov Gradec. Nosilka nameravanega posega je Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:
Upravne enote Ljubljana, Izpostave Vič – Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, Upravne enote Ljubljana, Izpostave Šiška, Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, ter
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana in
na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 3. 10. 2018 do 2. 11. 2018 na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič – Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, v 3. nadstropju, soba 314, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 3. 10. 2018 do 6. 11. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.Pripete datoteke

25. september 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ITOS d. o. o.

Predelava odpadne nenevarne plastične embalaže

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z predelavo odpadne nenevarne plastične embalaže po postopku R12 / R13 v Obrtno industrijski coni Hrpelje podjetja ITOS d. o. o., Obrtno industrijska cona Hrpelje 40, 6240 Kozina.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ter Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina in na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 26. 9. 2018 do 25. 10. 2018 na Upravni enoti Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 26. 9. 2018 do 30. 10. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

7. avgust 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno dovoljenje – Magna Steyr d.o.o.

Obdelava materialov z elektrolitskimi ali kemičnimi postopki in površinska obdelava izdelkov z uporabo organskih topil

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov in površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil nosilcu nameravanega posega podjetju MAGNA STEYR d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Maribor, na lokaciji Ulica Heroja Staneta 1, 2501 Maribor, in na lokaciji Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, na oglasni deski Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, na državnem portalu e-uprava ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 7. 8. 2018 do 5. 9. 2018 na lokaciji Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo (soba 402) ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 7. 8. 2017 do 10. 9. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

23. julij 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Makropol d.o.o.

Predelava nenevarne plastične embalaže po postopkih R12 in R13

Nosilec nameravanega posega namerava preseliti predelavo odpadkov po postopkih R12 in R13 iz enega prostora industrijske hale v drugega ter povečati količino odpadkov za predelavo iz sedanjih 12.669 ton/leto na 300.000 ton/leto. Nameravani poseg je v isti industrijski hali, vendar v prostoru (industrijska hala se deli na dva prostora) na zahodni strani. Ker se v vzhodnem prostoru niti predelava niti skladiščenje niti pretovarjanje odpadkov ne bo več vršilo in nosilec nameravanega posega tega prostora ne bo več uporabljal, bo le-ta preselil napravo v zahodni prostor taiste industrijske hale. Industrijska hala ima dimenzije 100 x 31 m, prostor, ki je tehnološka enota v njej, pa ima tlorisno povrđino 1640 m˛. V prostoru se skladiđčijo odpadki v vrečah, balah, povezih ipd. in ne v razsutem stanju za predelavo po postopkih R12 in R13. Dvorišče je dimenzij cca. 22 x 53 m, skupna površina znaša 1166 m˛. V celoti je asfaltne izvedbe z vgrajenim lovilnikom olj. Na dvorišču se odpadki ne bodo skladiščili, pretovarjali in predelovali, namenjeno bo le dovozu odpadkov v halo in iz nje.

Mlin za mletje odpadkov se nahaja v prostoru industrijske hale, namenjen je za mletje odpadkov. Mlin je znamke Cumberland, model 4050 A. Kapaciteta mletja je 680 kg/hr.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO