English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

2. november 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ledaline, inženiring, d. o. o.

Predelava odpadkov na lokaciji Podskrajnik

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z predelavo odpadkov po postopku R5 v sklopu Centra za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov na lokaciji Podskrajnik, nosilcu nameravanega posega Ledaline, inženiring, d.o.o., Podskrajnik 22, 1380 Cerknica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Cerknica, C. 4. maja 24, 1380 Cerknica in Občine Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 3. 11. 2017 do 2. 12. 2017 na sedežu Upravne enote Cerknica, na Oddelku za okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo, C. 4. maja 24, 1380 Cerknica, v sobi št. 17 (III. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 3. 11. 2017 do 7. 12. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

16. oktober 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Adria Terminali d. o. o.

Razširitev nabora pretovora odpadkov ter povečanje pretovornih količin in skladiščnih površin

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z razširitvijo nabora pretovora odpadkov ter povečanje pretovornih količin in skladiščnih površin podjetja Adria Terminali d. o. o. v Poslovni enoti Sežana, nosilcu nameravanega posega ADRIA TERMINALI, logistične storitve, d. o. o., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ter Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 10. 2017 do 15. 11. 2017 na Upravni enoti Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 10. 2017 do 20. 11. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

16. oktober 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Sončni vrt d. o. o.

Postavitev rastlinjaka

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z postavitvijo rastlinjaka Beltinci, nosilcu nameravanega posega Sončni vrt d. o. o., Ulica Štefana Kovača 65, 9224 Turnišče.

Naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota in Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 10. 2017 do 15. 11. 2017 na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, 1. nadstropje soba 29, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 10. 2017 do 20. 11. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

11. oktober 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Komteks d. o. o.

Zbirni center sekundarnih surovin

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za zbirni center sekundarnih surovin Komteks v poslovni coni Komenda – povečanje letne količine nenevarnih odpadkov in razširitev nabora nenevarnih odpadkov, ki se bodo zbirali in predelovali, ter ureditev površin in objektov za sortiranje, baliranje, demontažo in razrez odpadnih materialov, nosilcu nameravanega posega podjetju Komteks d. o. o., Loka 119, 4290 Tržič.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik in Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 12. 10. 2017 do 10. 11. 2017, na sedežu Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, v Oddelku za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 12. 10. do 15. 11. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

10. oktober 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – BETONARNA SAVA d. o. o.

Obdelava gradbenih in lesenih odpadkov

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za obdelavo gradbenih in lesenih odpadkov na območju betonarne in separacije na Hrušici, nosilcu nameravanega posega BETONARNA SAVA d. o. o., Blejska Dobrava 123B, 4273 Blejska Dobrava.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 11. 10. 2017 do 9. 11. 2017 na sedežu Upravne enote Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, soba 220, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 11. 10. 2017 do 14. 11. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

15. september 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Salonit Anhovo d. d.

Izkoriščanje laporja in apnenca za industrijske namene

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za izkoriščanje mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo, nosilcu nameravanega posega Salonit Anhovo, d. d., Anhovo 1, 5210 Deskle.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Nova Gorica, Oddelka za okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica in Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 15. 9. 2017 do 16. 10. 2017 na sedežu Upravne enote Nova Gorica, na Oddelku za okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica (pritličje levo, pisarna št. 5), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 9. 2017 do 19. 10. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

1. avgust 2017

Javno naznanilo - okoljevarstveno soglasje - SUPERNOVA LJU upravljanje z nepremičninami d.o.o.

Dograditev nakupovalnega centra Supernova (Supernova 2) in izgradnjo parkirne hiše Rudnik

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za dograditev nakupovalnega centra Supernova (Supernova 2) in izgradnjo parkirne hiše Rudnik, nosilcu nameravanega posega SUPERNOVA LJU upravljanje z nepremičninami d.o.o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana.
Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostave Vič Rudnik, Oddelka za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ter na spletnih straneh Agencije.
Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 2. 8. 2017 do 31. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Izpostave Vič Rudnik, Oddelka za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, soba 314), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.
Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.
Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 2. 8. 2017 do 5. 9. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

25. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Občini Šentjernej

Cestna in komunalna infrastruktura na območju PSC Šentjernej

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za cestno in komunalno infrastrukturo na območju PSC Šentjernej, nosilcu nameravanega posega Občini Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto, Oddelka za okolje in prostor ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 26. 7. 2017 do 24. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto, na Oddelku za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 26. 7. 2017 do 29. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

19. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Rok Šiftar

Farma piščancev

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za Farmo piščancev Rok Šiftar, nosilcu nameravanega posega Roku Šiftarju, Polana 2, 9000 Murska Sobota .

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen 19. 7. 2017 do 17. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Oddelka za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (1. nadstropje, soba 29), in sicer: ob ponedeljkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 7. 2017 do 22. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

17. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Toming inženiring, HETA Asset Resolution, ERA, PLS

Gradnja Logističnega centra Arja vas

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnja Logističnega centra Arja vas, nosilcem nameravanega posega, podjetjem Toming inženiring d.o.o., Šaleška 21, 3320 Velenje, HETA Asset Resolution d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, ERA d.o.o., Prešernova cesta 10, 3320 Velenje in PLS d.o.o., Prešernova cesta 10, 3320 Velenje.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec in Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 18. 7. 2017 do 16. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Žalec, Oddelka za gradnjo in kmetijstvo, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, sejna soba 58, 3. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 18. 7. do 21. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

10. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – YASKAWA Europe Robotics d. o. o.

Tovarna robotov Kočevje

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za YASKAWA nova tovarna robotov Kočevje, nosilcema nameravanega posega YASKAWA Europe Robotics d. o. o., Lepovče 23, 1310 Ribnica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ter Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 11. 7. 2017 do 9. 8. 2017 na Upravni enoti Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 11. 7. 2017 do 14. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

5. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Greenbay Tivoli, Razvoj rezidenc d.o.o.

Stanovanjsko poslovne stavbe Vila in Palača Schellenburg

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za stanovanjsko poslovne stavbe Vila in Palača Schellenburg, nosilcu nameravanega posega Greenbay Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o., Ankaranska cesta 2, 6000 Koper.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Center, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 6. 7. 2017 do 4. 8. 2017 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana (3. nadstropje, soba 310), in sicer: ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00, ob sredah od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ter ob petkih od 9.00 do 12.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 6. 7. 2017 do 9. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

21. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Luka Koper d. d.

RO-RO vezi v Bazenu III v Luki Koper

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnja novih RO-RO vezov v Bazenu III v Luki Koper nosilcu nameravanega posega Luki Koper d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, Občine Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je od 22. 6. 2017 do 21. 7. 2017 Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 22. 6. 2017 do 26. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

13. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Edvard Prančberger in Kmetijstvo Prančberger d.o.o.

Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za hleve za purane, kotlovnico in skladišči, nosilcema nameravanega posega Edvardu Prančbergerju, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana in Kmetijstvu Prančberger d. o. o., so. p., Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Lenart, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah in Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 6. 2017 do 13. 7. 2017 na sedežu Upravne enote Lenart, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (2. nadstropje, soba 35), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 6. 2017 do 18. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO