English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

14. junij 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – POMGRAD - GM d.o.o.

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov na lokaciji ''Obrata Hoče''

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo glede predelave nenevarnih gradbenih odpadkov po postopkih R5, R12 in R13 na lokaciji znotraj območja ''Obrata Hoče'', za nosilca nameravanega posega POMGRAD - GM d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.

Nosilec nameravanega posega bo predeloval naslednje vrste odpadkov po postopku R5 v kombinaciji s postopkom R12 in R13, in sicer:
1. 17 01 01 beton;
2. 17 01 02 opeka;
3. 17 01 03 ploščice in keramika;
4. 17 01 07 mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06;
5. 17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 (ne vsebujejo premogov katran);
6. 17 05 04 zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03 (zemeljski izkopi);
7. 17 05 06 material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05;
8. 17 05 08 tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni zajet v 17 05 07;
9. 17 08 02 gradbeni material na osnovi sadre, ki niso zajeti v 17 05 07;
10. 17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02, 17 09; v obsegu maksimalno 166.400 ton/leto. V sklopu obratovanja se ne bo izvajala proizvodnja izdelkov.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2501 Maribor, in Občine Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 6. 2019 do 15. 7. 2019 na sedežu Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2501 Maribor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 6. 2019 do 18. 7. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

15. maj 2019

Javno naznanilo – spremembe okoljevarstvenega dovoljenja – STEKLARNA HRASTNIK d. o. o.

Naprava za proizvodnjo stekla s talilno zmogljivostjo 138 ton na dan

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za nosilca nameravanega posega STEKLARNO HRASTNIK d. o. o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, na lokaciji Podkraj 70b, 1430 Hrastnik.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik in Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 15. 5. 2019 do vključno 13. 6. 2019 v prostorih Upravne enote Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Soba 48 (II. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si. ARSO bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prispela v pisni obliki do vključno 7. 6. 2019.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 5. 2019 do vključno 18. 6. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

7. maj 2019

Javno naznanilo – spremembe okoljevarstvenega dovoljenja – F. A. MAIK transport, špedicija, skladiščenje d.o.o.

Obrat na lokaciji Perhavčeva 10, 2000 Maribor

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za nosilca nameravanega posega F. A. MAIK transport, špedicija, skladiščenje d.o.o., Zgornja Voličina 75B, 2232 Voličina.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2000 Maribor in Mestne občine Maribor Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 8. 5. 2019 do 7. 6. 2019 v prostorih Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2000 Maribor, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si. ARSO bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prispela v pisni obliki do vključno 7. 6. 2019.

Pripete datoteke

29. april 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – DARS d. d.

Izgradnja državne ceste Novo mesto – priključek Maline

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede izgradnje državne ceste Novo mesto – priključek Maline 3. razvojna os – južni del, prvi del: etapa 1 in 2, od priključka Novo Mesto – vzhod do priključka Osredek za nosilca nameravanega posega DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

Nosilec nameravanega posega namerava zgraditi odsek hitre ceste, ki se na severu priključuje na obstoječo avtocesto in se zaključi na priključku Osredek. V okvir nameravanega posega sodi tudi lokacija za vnos viškov zemeljskih izkopov v Dolnji Težki Vodi. Državna cesta je štiripasovnica. Dolžina ureditve od priključka na avtocesti pri Novem mestu do Revoza (1. in 2. etapa) je 5,052 km, vključno s Šentjoško cesto do Revoza. Šentjoška cesta je dvopasovnica z nivojskimi križišči kategoriziranih in nekategoriziranih cest. Izvede se v dolžini približno 1 km z obojestranskim drevoredom, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, navezavo Avšičeve ulice, priključkom na Belokranjsko cesto ter avtobusnimi postajališči ob Šentjoški in Belokranjski cesti.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, in Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 30. 4. 2019 do 29. 5. 2019 na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 30. 4. 2019 do 3. 6. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

27. marec 2019

Javno naznanilo – F.A. MAIK transport, špedicija, skladiščenje d. o. o.

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat na lokaciji Perhavčeva 10, 2000 Maribor, podjetja F.A. MAIK transport, špedicija, skladiščenje d. o. o., Zgornja Voličina 75B, 2232 Voličina.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2000 Maribor in Mestne občine Maribor Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 27. 3. 2019 do 26. 4. 2019 na sedežu Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2000 Maribor, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Pripete datoteke

25. marec 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Direkcija za infrastrukturo

Nadgradnja progovnega odseka Maribor – Šentilj – državna meja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo progovnega odseka Maribor – Šentilj – državna meja, nosilki nameravanega posega Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.

Nosilec nameravanega posega namerava izvesti nadgradnjo progovnega odseka Maribor – Šentilj – državna meja, vključujoč: nadgradnjo obstoječe železniške proge na dolžini 3,53 km, novogradnjo železniške proge na dolžini 3,7 km, vključno z gradnjo predora Pekel in viadukta Pesnica, urediti križanja cest z železnico, urediti lokacije za vnos viškov zemljine, izvesti vodnogospodarske ureditve Cirknice in njenih pritokov, urediti pripadajočo in prilagoditi obstoječo energetsko in komunalno infrastrukturo ter omrežje elektronskih komunikacij ter izvesti druge spremljajoče ureditve, kot so postavitev protihrupnih ograj, odstranitve objektov, ureditve prostora ob železniških tirih in obcestnega prostora ter izvesti rekultivacijo zemljišč.

Javno naznanilo je objavljeno na krajevno običajen način na oglasnih deskah:
- Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor;
- Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor;
- Upravne enote Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43/a, 2211 Pesnica pri Mariboru;
- Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru;
- Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah ter
- na spletnih straneh ARSO.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 26. 3. 2019 do 24. 4. 2019, na sedežu Upravne enote Maribor, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 403, 4. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00, in ob petkih od 8.00 do 13.00.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 26. 3. 2019 do 29. 4. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

22. februar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno dovoljenje – VBT d.o.o.

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-18/2014-8 z dne 2.6.2014 za predelavo odpadkov po postopku R10 - vnos zemeljskega izkopa, za nasipavanje na zemljiščih v k.o. 1983 Babna gora s parcelnimi št. 694/4, 693/4 in 694/5.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana – četrtna skupnost Vič, Tbilisijska ulica 22A, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 22. 2. 2019 do 25. 3. 2019 v prostorih Upravne enote Ljubljana Izpostava Vič Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, Oddelek za okolje in prostor, št. sobe 314 in sicer ob ponedeljkih in torkih od 8 do 12 in od 13 do 15, ob sredah od 8 do 12 ure in od 13 do 18 in ob petkih od 8 do 13 ure.

Mnenje in pripombe je mogoče v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 22. 2. 2019 do 1. 4. 2018) v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Pripete datoteke

13. februar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – DARS d. d.

Razširitev avtocestnega odseka Koseze – Kozarje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede razširitve avtocestnega odseka Koseze – Kozarje v šestpasovnico nosilcu nameravanega posega DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

Nameravan poseg obsega razširitev 4-pasovne avtoceste v 6-pasovno avtocesto na odseku Koseze – Kozarje. Poleg razširitve v 6-pasovnico je načrtovana ureditev treh nadvozov, treh podvozov, dveh mostov čez potoka Glinščico in Gradaščico ter gradnja bencinskega servisa Brdo. Dolžina ureditve nameravanega posega je 2.670 m.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, Upravne enote Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 2. 2019 do 15. 3. 2019 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, soba 306), in sicer: ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00, ob sredah: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ter ob petkih od 9.00 do 12.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 2. 2019 do 20. 3. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

11. februar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o.

Širitev deponije

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede širitve deponijskega telesa II. faze Odlagališča nenevarnih odpadkov CERO Špaja dolina za nosilca nameravanega posega Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Komunala posega namerava izvesti širitev odlagališča in razširitev nabora vrst odpadkov za odlaganje na odlagališču. Širitev odlagališča je predvidena znotraj območja ograje obstoječega tako, da se nadkrije območje odlagalnega polja I. faze. Območje II. faze se dviga od skrajne berme na južnem delu območja do končne kote 453 m n.m. Zaključi se z brežino naklona 1:2 z vmesnimi 4 m bermami do stika z zaključeno I. fazo na koti 435 m n.m. Predvidena površina končnega stanja deponijskega telesa znaša 26.280 m.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje in Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 12. 2. 2019 do 13. 3. 2019 na sedežu Upravne enote Grosuplje, Oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 12. 2. 2019 do 18. 3. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

30. januar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ADRIA MOBIL, d. o. o.

Širitev proizvodne hale

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede širitve proizvodne hale v okviru obstoječega kompleksa za nosilca nameravanega posega ADRIO MOBIL, d. o. o. Novo mesto, Straška cesta 50, 8000 Novo mesto.

Gre za širitev obstoječega tovarniškega kompleksa zaradi optimiziranja proizvodne in spremljajoče dejavnosti. Bruto tlorisna površina tovarniškega kompleksa bo po širitvi znašala približno 51.503 m2. Gradnja bo potekala v štirih fazah. Velikost največje površine gradbišča bo 1,09 ha, medtem ko bo skupna velikost vseh štirih faz 3,35 ha.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 31. 1. 2019 do 1. 3. 2019 na Upravne enote Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto (1. nadstropje, soba 37), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 31. 1. 2019 do 6. 3. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

24. januar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Friško, podjetje za pridelavo zelenjave d.o.o.

Rastlinjak za gojenje paradižnika

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za rastlinjak za gojenje paradižnika za nosilca nameravanega posega Friško, podjetje za pridelavo zelenjave d. o. o., Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.

Podjetje namerava postaviti rastlinjak za gojenje paradižnika s pomožnimi prostori in laguno za zbiranje padavinske vode za zalivanje rastlin. Bruto tlorisna površina stavbe bo znašala 23.160 m2, površina lagune pa 2.515 m2. V okviru načrtovane gradnje je predvidena tudi izgradnja protipoplavnega nasipa v dolžini 510 m.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava in Občine Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 25. 1. 2019 do 25. 2. 2019 na sedežu Upravne enote Lendava, Oddelka za okolje in prostor ter gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, soba 34, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 25. 1. 2019 do 28. 2. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO