English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

15. maj 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Panvita, Posestvo Motvarjevci d.o.o.

Rastlinjak za jagode

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z izgradnjo rastlinjaka za jagode Panvita, Posestvo Motvarjevci d.o.o., Motvarjevci 48, 9207 Prosenjakovci.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota in Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 15. 5. 2018 do 13. 6. 2018 na sedežu na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Oddelka za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota soba 29, 1. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 5. 2018 do 18. 6. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

11. april 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o.

Bežigrajski športni park

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo Bežigrajskega športnega parka, ki ga namerava graditi podjetje Bežigrajski športni park športni marketing d. o. o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 12. 4. 2018 do 11. 5. 2018 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Izpostave Bežigrad, Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana v sobi št. 106 (I. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem območju, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 12. 4. 2018 do 16. 5. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

19. marec 2018

Javno naznanilo - okoljevarstveno dovoljenje - JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

Intenzivna vzreja jarkic

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, v kateri se izvaja intenzivna vzreja jarkic s proizvodno zmogljivostjo 100.000 mest za jarkice (Farma Varpolje) nosilcu nameravanega posega JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Mozirje, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje in Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 20. 3. 2018 do 18. 4. 2018, v prostorih Upravne enote Mozirje, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Skladno z določili 73. člena ZVO-1 vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni v prejšnjem odstavku imajo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO-1 v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 20. 3. 2018 do vključno 23. 4. 2018) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru, da se zahteva udeležba v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

13. marec 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ministrstvo za okolje in prostor

Prestavitev regionalne ceste Podrošt – Češnjica ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov

Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi s prestavitvijo regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt – Češnjica ter I. fazo ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov nosilcu nameravanega posega Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka in Občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 3. 2018 do 12. 4. 2018 na sedežu Upravne enote Škofja Loka, na Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo soba 210, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 3. 2018 do 17. 4. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

6. marec 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Lonstroff d. o. o.

Proizvodni objekt Lonstroff v Logatcu

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo proizvodnega objekta Lonstroff v Logatcu, nosilcu nameravanega posega Lonstroff d. o. o., Avčinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec in Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 7. 3. 2018 do 5. 4. 2018 na sedežu Upravne enote Logatec, Oddelku za okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, 2. nadstropje, soba 225, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 7. 3. 2018 do 10. 4. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO