English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

5. marec 2021

Oddaja poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020

Povzročitelji odpadkov morajo Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. 3. 2021 predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020.
Obveznost oddaje poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi določa 29. člen Uredbe o odpadkih. Iz obvezne oddaje letnega poročila so izvzeti izvirni povzročitelji, kot to določata 7. in 8. odstavek 29. člena te Uredbe.
Povzročitelji lahko poročilo oddajo v spletni aplikaciji IS-Odpadki ali na Excelovem obrazcu – več informacij, navodila za poročanje in obrazce najdete na spletni strani Varstvo okolja-Odpadki-Obrazci t.i. verzije V0 poročil pa na strani Varstvo okolja-Odpadki-Poročila in publikacije.

4. januar 2021

Javno naznanilo – spremembe okoljevarstvenega dovoljenja – Lek farmacevtska družba d.d

Obrat v Mengšu

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana.

Javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podjetja Lek d. d. za obrat Mengeš, Kolodvorska 27, 1234 Mengeš je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Domžale ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 4. 1. 2021 do 4. 2. 2021, v prostorih Upravne enote Domžale, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si. ARSO bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prispela v pisni obliki.

Pripete datoteke

14. december 2020

Javno naznanilo – spremembe okoljevarstvenega dovoljenja – WEILER Abrasives d. o. o.

Obrat Tehnične tkanine Loče

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za nosilca nameravanega posega WEILER Abrasives d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor.

Javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podjetja Weiler Abrasives za proizvodno linijo Tehnične tkanine Loče, Industrijska ulica 4, 3215 Loče je objavljeno na oglasni deski Občine Slovenske Konjice ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 14. 12. 2020 do 14. 1. 2021, Občine Slovenske Konjice, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si. ARSO bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prispela v pisni obliki.

Pripete datoteke

12. november 2020

Rekonstrukcija proizvodnega objekta v sklopu Farme Pristava

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede rekonstrukcije proizvodnega objekta – Hlev 1 v sklopu Farme Pristava, nosilca nameravanega posega FARME IHAN – KPM d. o. o., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik.

Nosilec nameravanega posega ima namen rekonstruirat hlev tako, da bo znašala skupna kapaciteta Farme Pristava 1.595 plemenskih svinj.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško in Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 13. 11. 2020 do 14. 12. 2020 v prostorih Upravne enote Krško, Oddelka za okolje in prostor, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 13. 11. 2020 do 17. 12. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

10. november 2020

Povečanje skupne letne količine termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za poseg povečanje skupne letne količine termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje, nosilca nameravanega posega Energetike Celje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.

Energetike Celje namerava povečati skupno količino odpadkov za sežig na Toplarni Celje s 30.000 ton/leto oz. 3,75 t/h na 40.000 ton/leto oz. 5 t/h. Nameravana sprememba povečanja količine termične obdelave nenevarnih odpadkov, s številko 19 12 10, 19 12 12, 19 08 05 in 19 01 99 po postopku D10 – sežiganje na kopnem, je predvidena v sklopu že obstoječega objekta Toplarne Celje in ne bo zahtevala nobenih gradbenih posegov in drugih prostorskih prilagoditev, saj bo predvideno povečanje količine termične obdelave odpadkov le doseglo predvideno kapaciteto naprave po projektu. Toplarna Celje v obstoječem stanju obratuje na približno 70% letne vhodne nazivne toplotne moči goriva oz. odpadkov. Vhodna toplotna moč sežigalnice je 18 MW in se z izvedbo nameravane spremembe ne bo spremenila. Prav tako se ne bo spremenil čas obratovanja, tj. 24 h/dan, 7 dni/teden, do maksimalno 8000 ur/leto.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:
­ Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje,
­ Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ter
­ na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 11. 11. 2020 do 10. 12. 2020 na sedežu Upravne enote Celje, Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

OBVEZNA JE PREDHODNA NAJAVA NA ŠTEVILKO 03 426 53 66. ZA VSTOP V POSLOPJE JE OBVEZNA ZAŠČITNA MASKA. V PROSTORU ZA VPOGLED JE LAHKO SAMO ENA STRANKA.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (11. 11. 2020 do 15. 12. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

21. oktober 2020

Izgradnja daljnovoda Polje – Vič – Vevče – Rudnik

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo glede izgradnje daljnovoda 2x110 kV RTP Polje – RTP Vič z RTP 110/20 kV Vevče s 110 kV vključitvijo ter z RTP 110/20 kV Rudnik s 110 kV vključitvijo, nosilcu nameravanega posega Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Predmet nameravanega posega je izgradnja dvosistemskega daljnovoda nazivne napetosti 2x110 kV in bo izveden delno kot podzemni delno kot nadzemni vod. Skupna dolžina trase daljnovoda bo 14,9 km (od tega je dolžina trase podzemnega voda 6,55 km in dolžina trase nadzemnega voda 8,3 km). Daljnovod bo z vključitvijo v RTP Polje in v obstoječi daljnovod 2 x 110 kV Kleče – RTP Vič medsebojno povezal RTP Polje in RTP Vič. V osrednjem delu se bo daljnovod vključil v načrtovane RTP Trnovo (ni predmet nameravanega posega), RTP Vevče in RTP Rudnik.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:
- Upravne enote Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
- Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
- ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.


Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 22. 10. 2020 do 20. 11. 2020 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (1. nadstropje, sejna soba št. 1), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

OBVEZNA JE PREDHODNA NAJAVA NA ŠTEVILKO (01) 306 33 07. ZA VSTOP V POSLOPJE JE OBVEZNA ZAŠČITNA MASKA.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 22. 10. 2020 do 25. 11. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

20. oktober 2020

Javno naznanilo – za obrat Titus d.o.o., Dekani 5, 6271 Dekani,

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obrat Titus d.o.o. Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Koper in Občine Koper ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 21. 10. 2020 do 20. 11. 2020 v prostorih Upravne enote Koper, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 11.00 od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO