English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

22. november 2020

Aktualne informacije in navodila glede Koronavirusa

Povezeva do vladnih spletnih strani o ktualnih informacijah in navodilih glede Koronavirusa.

12. november 2020

Rekonstrukcija proizvodnega objekta v sklopu Farme Pristava

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede rekonstrukcije proizvodnega objekta – Hlev 1 v sklopu Farme Pristava, nosilca nameravanega posega FARME IHAN – KPM d. o. o., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik.

Nosilec nameravanega posega ima namen rekonstruirat hlev tako, da bo znašala skupna kapaciteta Farme Pristava 1.595 plemenskih svinj.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško in Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 13. 11. 2020 do 14. 12. 2020 v prostorih Upravne enote Krško, Oddelka za okolje in prostor, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 13. 11. 2020 do 17. 12. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

10. november 2020

Povečanje skupne letne količine termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za poseg povečanje skupne letne količine termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje, nosilca nameravanega posega Energetike Celje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.

Energetike Celje namerava povečati skupno količino odpadkov za sežig na Toplarni Celje s 30.000 ton/leto oz. 3,75 t/h na 40.000 ton/leto oz. 5 t/h. Nameravana sprememba povečanja količine termične obdelave nenevarnih odpadkov, s številko 19 12 10, 19 12 12, 19 08 05 in 19 01 99 po postopku D10 – sežiganje na kopnem, je predvidena v sklopu že obstoječega objekta Toplarne Celje in ne bo zahtevala nobenih gradbenih posegov in drugih prostorskih prilagoditev, saj bo predvideno povečanje količine termične obdelave odpadkov le doseglo predvideno kapaciteto naprave po projektu. Toplarna Celje v obstoječem stanju obratuje na približno 70% letne vhodne nazivne toplotne moči goriva oz. odpadkov. Vhodna toplotna moč sežigalnice je 18 MW in se z izvedbo nameravane spremembe ne bo spremenila. Prav tako se ne bo spremenil čas obratovanja, tj. 24 h/dan, 7 dni/teden, do maksimalno 8000 ur/leto.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:
­ Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje,
­ Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ter
­ na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 11. 11. 2020 do 10. 12. 2020 na sedežu Upravne enote Celje, Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

OBVEZNA JE PREDHODNA NAJAVA NA ŠTEVILKO 03 426 53 66. ZA VSTOP V POSLOPJE JE OBVEZNA ZAŠČITNA MASKA. V PROSTORU ZA VPOGLED JE LAHKO SAMO ENA STRANKA.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (11. 11. 2020 do 15. 12. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO