English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

14. september 2021

Javno naznanilo – naprava za taljenje svinca in naprava za proizvodnjo svinčevega oksida – TAB d. d.

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za taljenje svinca s talilno zmogljivostjo 224,8 ton na dan in za napravo za proizvodnjo svinčevega oksida s proizvodno zmogljivostjo 55 ton na dan, na lokaciji Žerjav 81, 2393, Črna na Koroškem. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Upravne enote Ravne na Koroškem, in Občine Črna na Koroškem ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, pripadajoče zaključke o BAT in osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 15. 9. 2021 do 14. 10. 2021, v prostorih Upravne enote Ravne na Koroškem, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Čečovlje 12a, 2390 Ravne na Koroškem, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 9. 2021 do 19. 10. 2021) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

14. september 2021

Javno naznanilo – proizvodnja vlaknenih plošč – LESONIT, lesno kemična industrija, d.o.o.

Postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo v kateri se izvaja dejavnost 6.1c s proizvodno zmogljivostjo vlaknenih plošč 725 m3/dan, na lokaciji ki se nahaja na zemljiščih v k.o. Trnovo s parc. št. 564/12, 564/15, 577/4, 577/5, 596/2, 596/4, 596/5, 596/6, 596/11, 605/1, 605/3, 613/23, 613/27, 613/28, 922/7, 922/36, 1959/4, 3241, 3242, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248/6, 3248/7 in 3250/3. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje LESONIT, lesno kemična industrija, d.o.o., Ulica Nikola Tesla 11, 6250 Ilirska Bistrica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica in Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 15. 9. 2021 do 14. 10. 2021, v prostorih Upravne enote Upravne enote Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica, Oddelka za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 9. 2021 do 19. 10. 2021) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO