English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

22. november 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ceroz d. o. o

Predelava inertnih gradbenih odpadkov na lokaciji opuščene deponije komunalnih odpadkov Neža

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z zamenjavo tipa in proizvajalca drobilno sejalne naprave na napravi – objektu »Predelava inertnih gradbenih odpadkov na lokaciji opuščene deponije komunalnih odpadkov Neža«, nosilcu nameravanega posega CEROZ d. o. o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Upravne enote Trbovlje, Mestni trg 4, 1422 Trbovlje in Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1422 Trbovlje ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 23. 11. 2017 do 22. 12. 2017 na sedežu Upravne enote Trbovlje, Oddelku za občo upravo in skupne zadeve Mestni trg 4, 1422 Trbovlje, v sobi št. 34a (I. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 23. 11. 2017 do 27. 12. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO