English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

8. september 2020

Izgradnja državne ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede izgradnje državne ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug, nosilcu nameravanega posega DARS d. d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje.

Nosilec posega namerava zgraditi štiripasovno hitro cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug, dolžine 13,6 km. Nameravani poseg vključuje:
- izvedbo navezovalne ceste Podgora,
- izvedbo priključkov Velenje jug, Podgora, Parižlje in Šentrupert,
- izvedbo platoja za spremljajoči objekt Podgora ter
- izvedbo cestnih objektov: podvozi, podhodi, prepusti, nadvozi, mostovi, viadukti, pokriti vkop, predori, podporni ukrepi in naprave za odvodnjavanje in čiščenje.

Nameravani poseg predvideva tudi izvedbo deviacij kategoriziranih in nekategoriziranih cest in poti ter izvedbo spremljajočih ureditev: rušenje objektov, ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov in izvedbo regulacij, postavitev protihrupnih ograj in protihrupnih nasipov ter izvedbo prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov.
Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:
­ - Upravne enote Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje,
­ - Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
­ - Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
­ - Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki,
­ - Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
­ - Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ter
­ - na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 9. 9. 2020 do 8. 10. 2020 na sedežu Upravne enote Velenje, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 9. 9. 2020 do 13. 10. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO