English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

18. januar 2019

Javno naznanilo – javna razgrnitev – Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava.

Javna razgrnitev bo potekala od 21. januarja 2019 do 25. februarja 2019 v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Občine Lendava, Glavna ulica 20, Lendava ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Agencije Republike Slovenije za okolje.

Javna obravnava pa bo 29. januarja 2019 s pričetkom ob 16.00, v veliki sejni sobi Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.

Agencija Republike Slovenije za okolje je v postopku presoje vplivov na okolje ugotovila, da je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi.

Javnost ima od 21. januarja 2019 do 25. februarja 2019 pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
– pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),
– po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana,
– na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za plinovod Pince - Lendava«.

V postopku bodo upoštevana samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, ki ju predvideva postopek.

ARSO vabi osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 21. 1. 2019 do 25. 2. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze. Zahteve za vstop v postopek se lahko posredujejo v pisni obliki na Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.arso@gov.si.

60 dni po zaključku javne obravnave bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo na svoji spletni in posredovalo Občini Lendava stališči obeh ministrstev glede pripomb in predlogov javnosti.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO