English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

11. april 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o.

Bežigrajski športni park

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo Bežigrajskega športnega parka, ki ga namerava graditi podjetje Bežigrajski športni park športni marketing d. o. o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 12. 4. 2018 do 11. 5. 2018 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Izpostave Bežigrad, Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana v sobi št. 106 (I. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem območju, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 12. 4. 2018 do 16. 5. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO