English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 104 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 104 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.005 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.617 m³/s
20.07.19 ob 01:20 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.041 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.127 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 1.31 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.002 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutno ni podatka Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.012 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.022 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 101 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Borl I - Drava
Trenutni pretok 15.9 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Zavrč - Drava
Trenutno ni podatka Črna - Meža
Trenutni pretok 0.952 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 5.81 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.84 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 3.16 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.665 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.23 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 1.68 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.580 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 2.01 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 2.75 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 5.86 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 0.895 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.721 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.212 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 1.10 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 1.17 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.314 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 1.31 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.36 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 7.27 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 5.27 m³/s
20.07.19 ob 01:10 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 4.00 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 2.74 m³/s
19.07.19 ob 00:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 9.76 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 1.64 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 0.657 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.382 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.210 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 13.1 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 33.4 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Medno - Sava
Trenutni pretok 29.6 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 43.4 m³/s
20.07.19 ob 01:10 Litija - Sava
Trenutni pretok 78.7 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 78.6 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 89.8 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 79.4 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.580 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 2.98 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 2.84 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 2.42 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Suha I - Sora
Trenutni pretok 4.70 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 8.01 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.488 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 2.79 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 1.08 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 1.28 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 3.26 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 1.15 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.495 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Vir - Rača
Trenutni pretok 0.824 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 2.47 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.267 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.040 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 0.878 m³/s
20.07.19 ob 01:10 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.647 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 1.15 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 1.41 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.239 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.162 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 2.61 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.479 m³/s
19.07.19 ob 00:30 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.388 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 3.31 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 6.50 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 13.8 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.010 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Gradac I - Lahinja
Trenutno ni podatka Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 3.89 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 11.7 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 2.70 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 4.16 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.200 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.238 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.66 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.21 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.837 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.623 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.197 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.038 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 4.14 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 3.16 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.080 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 1.20 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 4.56 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 5.88 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 8.35 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Laško - Savinja
Trenutni pretok 12.8 m³/s
20.07.19 ob 01:10 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 11.9 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.573 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 1.39 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.407 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 0.668 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Rečica - Paka
Trenutni pretok 1.19 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.167 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 1.22 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.297 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.140 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 0.727 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.396 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 1.03 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.456 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 3.73 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Soteska - Krka
Trenutni pretok 11.6 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 21.7 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 20.7 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.249 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.498 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.401 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 2.72 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.168 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 3.03 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.573 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.203 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 0.265 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 3.45 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Log Čezsoški - Soča
Trenutno ni podatka Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 10.7 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Solkan - Soča
Trenutni pretok 22.7 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutno ni podatka Žaga - Učja
Trenutni pretok 0.654 m³/s
20.07.19 ob 01:10 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 2.14 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 2.40 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutno ni podatka Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 5.55 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.535 m³/s
19.07.19 ob 00:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 0.132 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 1.60 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.013 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 1.09 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 1.49 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 2.42 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 2.58 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.023 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.586 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.000 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.103 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.034 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.017 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.003 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.414 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.060 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 0.690 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 0.348 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.312 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.383 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.353 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 0.181 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.003 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.026 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.060 m³/s
20.07.19 ob 01:30 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 23 cm
20.07.19 ob 01:30 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 45 cm
20.07.19 ob 01:30 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 53 cm
20.07.19 ob 01:30 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 38 cm
20.07.19 ob 01:30 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 105 cm
20.07.19 ob 01:30 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 50 cm
20.07.19 ob 01:30 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 133 cm
20.07.19 ob 01:00 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 113 cm
20.07.19 ob 01:30 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 254 cm
20.07.19 ob 01:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 25.0 °C
20.07.19 ob 01:00 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO