English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki
Zrak

Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10

Napoved PM10 - slika danes

Napoved PM10 - slika jutri

26.01.2021

Napoved PM10 za 26.01.2021

Danes v Kranju, Ljubljani, Novem mestu, Zagorju, Trbovljah in Celju pričakujemo zmerno onesnaženost zraka z delci PM10. Drugod bo onesnaženost nizka.

Napoved PM10 za 27.01.2021

Jutri v Kranju, Ljubljani, Novem mestu, Zagorju, Trbovljah, Hrastniku, Celju in Murski Soboti pričakujemo zmerno onesnaženost zraka z delci PM10. Drugod bo onesnaženost nizka.


 

V primeru pričakovane visoke onesnaženosti zraka z delci PM10 priporočamo občanom in pravnim osebam da:

  • ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja,
  • zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva,
  • uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil,
  • ne kurijo na prostem.

Najbolj onesnažujejo zrak zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih nepravilno kuri oziroma se za kurjenje uporabljajo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zaradi zaščite prebivalstva je smiselno zgoraj navedena priporočila upoštevati tudi na teh območjih.

Onesnaženost zraka se preko dneva spreminja, zato se urne ravni delcev lahko pomembno razlikujejo od napovedanega dnevnega povprečja. Predlagamo redno spremljanje urnih ravni delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili.

Napoved onesnaženosti zraka z delci PM10 pripravljamo za območja, za katera je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka ter za mestni občini Koper in Novo Gorico. Napoved velja za lokacije, ki niso pod neposrednim vplivom lokalnih izpustov (prometne ceste, kurišča, industrija, delavnice …). Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO